YPA Факультет PR, журналістики і кібербезпеки

Лабораторія професійно-практичної підготовки

Лабораторія професійно-практичної підготовки функціонує з метою забезпечення якісної практики студентської молоді. Практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Тривалість практичної підготовки студентів Факультету PR, журналістики і кібербезпеки залежить від курсу навчання: 1 курс – 6 тижнів, 2 курс – 12 тижнів, 3 курс – 14 тижнів і 4 курс – 14 тижнів.

Image
Image

Мета практики:

оволодіння студентами сучасними методами, формами технологіями організації в галузі їх майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в ринкових умовах, спрямування систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики:

набуття навичок роботи у майбутній професії;

відпрацювання теоретичних знань на практиці;

осмислення особливостей зв’язків з громадськістю, журналістики, міжнародних відносин, інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

відпрацювання знань з основ конфліктології, корпоративного управління, ораторського мистецтва, технологій ведення переговорів, здобуття розуміння основних тенденцій соціальних комунікацій, ролі та місця PR в системі маркетингової діяльності, основ журналістики, кібербезпеки та міжнародних відносин;

підготовка та реалізація власних проектів за напрямком фаху.

Оксана Олександрівна Гарачковська
Оксана Олександрівна Гарачковськадоктор філологічних наук, професор, завідувач Лабораторії професійно-практичної підготовки

Бази практики

Серед провідних баз практики нашого факультету слід виокремити такі:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Консультує:

© 2023 Факультет PR, журналістики і кібербезпеки.